Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Oxhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Oxhagen

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxhagen 1208 27,8% 35,3% 20,0% 16,8% 9,3% 48,7% 51,3%   2,3%
Summa 1208 27,8% 35,3% 20,0% 16,8% 9,3% 48,7% 51,3% 2,3%

http://www.val.se