Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Rosta östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Rosta östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rosta östra 1636 21,1% 30,5% 21,3% 27,1% 4,5% 46,4% 53,6%   0,7%
Summa 1636 21,1% 30,5% 21,3% 27,1% 4,5% 46,4% 53,6% 0,7%

http://www.val.se