Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vasa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vasa

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vasa 1613 23,3% 26,3% 21,4% 29,0% 4,7% 45,3% 54,7%   1,5%
Summa 1613 23,3% 26,3% 21,4% 29,0% 4,7% 45,3% 54,7% 1,5%

http://www.val.se