Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Hovsta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Hovsta västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovsta västra 996 11,2% 49,3% 20,5% 19,0% 5,4% 51,4% 48,6%   3,6%
Summa 996 11,2% 49,3% 20,5% 19,0% 5,4% 51,4% 48,6% 3,6%

http://www.val.se