Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Kåvi-Lillån

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Kåvi-Lillån

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kåvi-Lillån 1521 16,6% 42,1% 21,8% 19,6% 5,5% 50,6% 49,4%   0,4%
Summa 1521 16,6% 42,1% 21,8% 19,6% 5,5% 50,6% 49,4% 0,4%

http://www.val.se