Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lillån Bettorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lillån Bettorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lillån Bettorp 1321 14,0% 44,1% 23,2% 18,8% 7,0% 48,7% 51,3%   1,5%
Summa 1321 14,0% 44,1% 23,2% 18,8% 7,0% 48,7% 51,3% 1,5%

http://www.val.se