Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Tysslinge-Latorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Tysslinge-Latorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tysslinge-Latorp 1069 13,1% 38,9% 24,4% 23,6% 5,6% 50,1% 49,9%   1,9%
Summa 1069 13,1% 38,9% 24,4% 23,6% 5,6% 50,1% 49,9% 1,9%

http://www.val.se