Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mikael

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mikael

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mikael 1110 22,5% 34,2% 23,4% 19,8% 4,4% 51,2% 48,8%   1,7%
Summa 1110 22,5% 34,2% 23,4% 19,8% 4,4% 51,2% 48,8% 1,7%

http://www.val.se