Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Brolyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Brolyckan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brolyckan 1349 27,9% 25,2% 18,2% 28,8% 4,4% 45,2% 54,8%   1,3%
Summa 1349 27,9% 25,2% 18,2% 28,8% 4,4% 45,2% 54,8% 1,3%

http://www.val.se