Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Björkhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Björkhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkhaga 1336 10,4% 35,2% 26,6% 27,8% 5,5% 49,0% 51,0%   0,7%
Summa 1336 10,4% 35,2% 26,6% 27,8% 5,5% 49,0% 51,0% 0,7%

http://www.val.se