Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Lundby norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Lundby norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby norra 1127 12,6% 27,2% 21,3% 38,9% 4,8% 47,6% 52,4%   2,3%
Summa 1127 12,6% 27,2% 21,3% 38,9% 4,8% 47,6% 52,4% 2,3%

http://www.val.se