Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Mellringe

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Mellringe

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mellringe 1086 11,6% 32,0% 25,0% 31,3% 4,5% 46,1% 53,9%   2,9%
Summa 1086 11,6% 32,0% 25,0% 31,3% 4,5% 46,1% 53,9% 2,9%

http://www.val.se