Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Solhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Solhaga

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Solhaga 1009 11,8% 17,7% 20,7% 49,8% 2,7% 41,8% 58,2%   0,6%
Summa 1009 11,8% 17,7% 20,7% 49,8% 2,7% 41,8% 58,2% 0,6%

http://www.val.se