Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Varberga västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Varberga västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Varberga västra 1113 27,9% 39,4% 19,6% 13,2% 7,2% 50,6% 49,4%   4,6%
Summa 1113 27,9% 39,4% 19,6% 13,2% 7,2% 50,6% 49,4% 4,6%

http://www.val.se