Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Pettersberg-Ringstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Pettersberg-Ringstorp

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Pettersberg-Ringstorp 1586 26,1% 33,7% 23,4% 16,8% 6,9% 50,4% 49,6%   1,5%
Summa 1586 26,1% 33,7% 23,4% 16,8% 6,9% 50,4% 49,6% 1,5%

http://www.val.se