Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vivalla norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vivalla norra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla norra 1086 28,8% 35,2% 18,8% 17,2% 11,4% 48,4% 51,6%   3,6%
Summa 1086 28,8% 35,2% 18,8% 17,2% 11,4% 48,4% 51,6% 3,6%

http://www.val.se