Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vivalla östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vivalla östra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla östra 1335 33,8% 33,8% 20,7% 11,7% 14,4% 47,5% 52,5%   6,0%
Summa 1335 33,8% 33,8% 20,7% 11,7% 14,4% 47,5% 52,5% 6,0%

http://www.val.se