Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Marklyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Marklyckan

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Marklyckan 1310 38,4% 27,2% 14,6% 19,8% 5,0% 46,9% 53,1%   1,1%
Summa 1310 38,4% 27,2% 14,6% 19,8% 5,0% 46,9% 53,1% 1,1%

http://www.val.se