Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gamla Hjärsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gamla Hjärsta

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Hjärsta 1083 18,7% 33,0% 27,5% 20,8% 6,5% 47,9% 52,1%   1,0%
Summa 1083 18,7% 33,0% 27,5% 20,8% 6,5% 47,9% 52,1% 1,0%

http://www.val.se