Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Glanshammar-Ödeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Glanshammar-Ödeby

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Glanshammar-Ödeby 1559 12,2% 34,1% 23,3% 30,5% 3,8% 51,0% 49,0%   2,4%
Summa 1559 12,2% 34,1% 23,3% 30,5% 3,8% 51,0% 49,0% 2,4%

http://www.val.se