Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Vivalla västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Vivalla västra

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vivalla västra 1029 31,4% 40,7% 18,9% 9,0% 12,8% 50,0% 50,0%   5,0%
Summa 1029 31,4% 40,7% 18,9% 9,0% 12,8% 50,0% 50,0% 5,0%

http://www.val.se