2018-09-10 16:26:37

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Vivalla västra

3,52%
5,57%
1,91%
3,23%
65,25%
9,68%
1,91%
7,77%
0,44%
0,73%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 66,96%
+2,63
2014: 64,33%

Röstfördelning - valdistrikt Vivalla västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 24 3,52% -27 -4,94 51 8,46%
C Centerpartiet 38 5,57% +30 +4,25 8 1,33%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 13 1,91% -5 -1,08 18 2,99%
KD Kristdemokraterna 22 3,23% -5 -1,25 27 4,48%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 445 65,25% +110 +9,69 335 55,56%
V Vänsterpartiet 66 9,68% +29 +3,54 37 6,14%
MP Miljöpartiet de gröna 13 1,91% -19 -3,40 32 5,31%
SD Sverigedemokraterna 53 7,77% -23 -4,83 76 12,60%
FI Feministiskt initiativ 3 0,44% -4 -0,72 7 1,16%
ÖVR Övriga anmälda partier 5 0,73% -7 -1,26 12 1,99%
  Giltiga röster 682 100,00% +79   603 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 2 0,29% +2 +0,29    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,58% +1 +0,09 3 0,50%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,15% +1 +0,15    
VDT Valdeltagande 689 66,96% +83 +2,63 606 64,33%
  Antal röstberättigade 1029   +87   942  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Vivalla västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 1 0,15% +1 +0,15    
  Basinkomstpartiet 1 0,15% +1 +0,15    
ENH Enhet 1 0,15% +1 +0,15    
  NY REFORM 1 0,15% +1 +0,15    
PP Piratpartiet 1 0,15% -2 -0,35 3 0,50%
DjuP Djurens parti     -1 -0,17 1 0,17%
KrVP Kristna Värdepartiet     -8 -1,33 8 1,33%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 5 0,73% -7 -1,26 12 1,99%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Vivalla västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se