2018-09-10 17:38:00

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Hovsta östra

14,56%
8,45%
6,82%
6,82%
37,07%
6,21%
3,87%
14,77%
1,02%
0,41%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,80%
-0,64
2014: 90,44%

Röstfördelning - valdistrikt Hovsta östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 143 14,56% -78 -7,10 221 21,67%
C Centerpartiet 83 8,45% +36 +3,84 47 4,61%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 67 6,82% +3 +0,55 64 6,27%
KD Kristdemokraterna 67 6,82% -5 -0,24 72 7,06%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 364 37,07% +51 +6,38 313 30,69%
V Vänsterpartiet 61 6,21%   +0,23 61 5,98%
MP Miljöpartiet de gröna 38 3,87% -58 -5,54 96 9,41%
SD Sverigedemokraterna 145 14,77% +17 +2,22 128 12,55%
FI Feministiskt initiativ 10 1,02% -3 -0,26 13 1,27%
ÖVR Övriga anmälda partier 4 0,41% -1 -0,08 5 0,49%
  Giltiga röster 982 100,00% -38   1020 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,41% +2 +0,21 2 0,20%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 986 89,80% -36 -0,64 1022 90,44%
  Antal röstberättigade 1098   -32   1130  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hovsta östra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 2 0,20% +2 +0,20    
ENH Enhet 1 0,10%     1 0,10%
MED Medborgerlig Samling 1 0,10% +1 +0,10    
DjuP Djurens parti     -1 -0,10 1 0,10%
PP Piratpartiet     -3 -0,29 3 0,29%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 4 0,41% -1 -0,08 5 0,49%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hovsta östra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se