2018-09-10 15:35:46

Val till riksdagen - Röster - valdistrikt Hovsta västra

19,69%
9,57%
7,01%
10,23%
30,59%
4,23%
6,67%
11,23%
0,00%
0,78%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 90,76%
-0,43
2014: 91,20%

Röstfördelning - valdistrikt Hovsta västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 177 19,69% -45 -5,28 222 24,97%
C Centerpartiet 86 9,57% +35 +3,83 51 5,74%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 63 7,01% +9 +0,93 54 6,07%
KD Kristdemokraterna 92 10,23% +22 +2,36 70 7,87%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 275 30,59% -2 -0,57 277 31,16%
V Vänsterpartiet 38 4,23% +17 +1,86 21 2,36%
MP Miljöpartiet de gröna 60 6,67% -24 -2,77 84 9,45%
SD Sverigedemokraterna 101 11,23% +15 +1,56 86 9,67%
FI Feministiskt initiativ     -16 -1,80 16 1,80%
ÖVR Övriga anmälda partier 7 0,78% -1 -0,12 8 0,90%
  Giltiga röster 899 100,00% +10   889 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 1 0,11% +1 +0,11    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 0,44% +2 +0,22 2 0,22%
OG Ogiltiga röster - övriga            
VDT Valdeltagande 904 90,76% +13 -0,43 891 91,20%
  Antal röstberättigade 996   +19   977  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Hovsta västra

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,44% -1 -0,12 5 0,56%
AfS Alternativ för Sverige 2 0,22% +2 +0,22    
MED Medborgerlig Samling 1 0,11% +1 +0,11    
DjuP Djurens parti     -1 -0,11 1 0,11%
PP Piratpartiet     -2 -0,22 2 0,22%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018            
  Totalt övriga partier 7 0,78% -1 -0,12 8 0,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Hovsta västra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se