Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Säter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Säter

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs N 1544 12,0% 31,5% 25,5% 30,9% 4,0% 52,1% 47,9%   0,6%
Gustafs S 1008 14,7% 28,1% 28,9% 28,4% 3,2% 50,5% 49,5%   1,5%
Stora Skedvi 1806 14,2% 28,7% 26,5% 30,6% 3,8% 51,0% 49,0%   1,1%
Säter 1 1322 17,9% 24,7% 22,6% 34,8% 4,6% 47,2% 52,8%   1,7%
Säter 2 1328 13,3% 25,5% 21,5% 39,8% 4,5% 49,7% 50,3%   0,8%
Säter 3 1705 12,3% 29,6% 27,6% 30,5% 3,8% 51,8% 48,2%   1,3%
Säter 8713 13,9% 28,2% 25,5% 32,4% 4,0% 50,5% 49,5% 1,1%

http://www.val.se