Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Säter 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Säter 3

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Säter 3 1705 12,3% 29,6% 27,6% 30,5% 3,8% 51,8% 48,2%   1,3%
Summa 1705 12,3% 29,6% 27,6% 30,5% 3,8% 51,8% 48,2% 1,3%

http://www.val.se