Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Säter 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Säter 1

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Säter 1 1322 17,9% 24,7% 22,6% 34,8% 4,6% 47,2% 52,8%   1,7%
Summa 1322 17,9% 24,7% 22,6% 34,8% 4,6% 47,2% 52,8% 1,7%

http://www.val.se