Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Dorotea

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Dorotea

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dorotea 1675 12,6% 23,6% 26,1% 37,7% 4,3% 50,8% 49,2%   0,5%
Risbäck 401 12,5% 15,5% 29,7% 42,4% 3,0% 59,9% 40,1%   1,0%
Dorotea 2076 12,6% 22,0% 26,8% 38,6% 4,0% 52,6% 47,4% 0,6%

http://www.val.se