Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Risbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Risbäck

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Risbäck 401 12,5% 15,5% 29,7% 42,4% 3,0% 59,9% 40,1%   1,0%
Summa 401 12,5% 15,5% 29,7% 42,4% 3,0% 59,9% 40,1% 1,0%

http://www.val.se