Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Dorotea

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Dorotea

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dorotea 1675 12,6% 23,6% 26,1% 37,7% 4,3% 50,8% 49,2%   0,5%
Summa 1675 12,6% 23,6% 26,1% 37,7% 4,3% 50,8% 49,2% 0,5%

http://www.val.se