Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Överkalix

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Överkalix

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Överkalix nedre 1699 14,0% 20,6% 25,5% 39,8% 4,1% 50,0% 50,0%   1,0%
Överkalix övre 968 9,5% 17,7% 28,8% 44,0% 2,6% 54,3% 45,7%   0,4%
Överkalix 2667 12,4% 19,5% 26,7% 41,4% 3,6% 51,6% 48,4% 0,8%

http://www.val.se