Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Överkalix övre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Överkalix övre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Överkalix övre 968 9,5% 17,7% 28,8% 44,0% 2,6% 54,3% 45,7%   0,4%
Summa 968 9,5% 17,7% 28,8% 44,0% 2,6% 54,3% 45,7% 0,4%

http://www.val.se