Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Överkalix nedre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Överkalix nedre

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Överkalix nedre 1699 14,0% 20,6% 25,5% 39,8% 4,1% 50,0% 50,0%   1,0%
Summa 1699 14,0% 20,6% 25,5% 39,8% 4,1% 50,0% 50,0% 1,0%

http://www.val.se