2018-09-12 14:26:07

Val till landstingsfullmäktige i Skåne län - Preliminärt valresultat - landstingsvalkrets Sydostkretsen

Samtliga 68 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

22,9%
8,6%
4,7%
5,9%
25,0%
4,3%
3,3%
23,8%
0,8%
0,7%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2018: 84,6%
+2,4
2014: 82,2%

Preliminär mandatfördelning - landstingsvalkrets Sydostkretsen

Förk. Parti Antal
2018
Antal
+/-
Antal
2014
M Moderaterna 3   3
C Centerpartiet 1   1
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1 +1  
KD Kristdemokraterna 1 +1  
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 3 -1 4
V Vänsterpartiet 1 +1  
MP Miljöpartiet de gröna   -1 1
SD Sverigedemokraterna 3 +1 2
FI Feministiskt initiativ      
Totalt 13 +2 11

Preliminär röstfördelning - landstingsvalkrets Sydostkretsen

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 14712 22,9% +608   14104 22,8%
C Centerpartiet 5558 8,6% +781 +0,9 4777 7,7%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3007 4,7% +506 +0,6 2501 4,1%
KD Kristdemokraterna 3784 5,9% +1774 +2,6 2010 3,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 16053 25,0% -3530 -6,7 19583 31,7%
V Vänsterpartiet 2770 4,3% +698 +1,0 2072 3,4%
MP Miljöpartiet de gröna 2139 3,3% -832 -1,5 2971 4,8%
SD Sverigedemokraterna 15276 23,8% +4459 +6,2 10817 17,5%
FI Feministiskt initiativ 515 0,8% -633 -1,1 1148 1,9%
ÖVR Övriga anmälda partier 450 0,7% -1293 -2,1 1743 2,8%
  Giltiga röster 64264 100,0% +2538   61726 100,0%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 47 0,1% +47 +0,1    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 1336 2,0% +142 +0,1 1194 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 299 0,5% +278 +0,4 21  
VDT Valdeltagande 65946 84,6% +3005 +2,4 62941 82,2%
  Antal röstberättigade 77937   +1402   76535  

Preliminär röstfördelning per kommun - landstingsvalkrets Sydostkretsen

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
23,7% 7,9% 6,9% 5,4% 24,6% 5,5% 4,7% 19,1% 1,7% 0,5% 0,1% 1,9% 0,4% 84,5%
21,3% 8,0% 3,2% 8,1% 19,8% 3,5% 2,4% 32,3% 0,7% 0,8%   2,2% 0,4% 83,1%
23,4% 7,2% 4,1% 4,0% 25,3% 4,3% 2,5% 28,2% 0,3% 0,5%   1,7% 0,4% 85,1%
19,8% 13,4% 3,3% 4,6% 23,7% 4,6% 2,9% 26,3% 0,7% 0,7% 0,2% 2,7% 0,7% 82,9%
24,4% 8,3% 5,0% 6,3% 28,7% 3,9% 3,6% 18,4% 0,6% 0,9% 0,1% 2,0% 0,5% 86,1%
Sydostkretsen 22,9% 8,6% 4,7% 5,9% 25,0% 4,3% 3,3% 23,8% 0,8% 0,7% 0,1% 2,0% 0,5% 84,6%

http://www.val.se