2018-09-13 13:08:54

Val till kommunfullmäktige i Bräcke - Röster - valdistrikt Gällö-Sundsjö-Pilgrimstad

14,09%
34,56%
0,60%
1,27%
34,03%
2,77%
3,00%
7,50%
0,15%
2,02%
0,00%
0,00%
M C L KD S V MP SD FI JVB LFIB ÖVR
Valdeltagande
2018: 67,80%
-9,98
2014: 77,78%

Röstfördelning - valdistrikt Gällö-Sundsjö-Pilgrimstad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 188 14,09% -40 -0,36 228 14,46%
C Centerpartiet 461 34,56% +61 +9,19 400 25,36%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 8 0,60% -46 -2,82 54 3,42%
KD Kristdemokraterna 17 1,27% +5 +0,51 12 0,76%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 454 34,03% -75 +0,49 529 33,54%
V Vänsterpartiet 37 2,77% -39 -2,05 76 4,82%
MP Miljöpartiet de gröna 40 3,00% -6 +0,08 46 2,92%
SD Sverigedemokraterna 100 7,50% -12 +0,39 112 7,10%
FI Feministiskt initiativ 2 0,15% +2 +0,15    
JVB Jämtlands Väl Bräcke 27 2,02% +27 +2,02    
LFIB Landsbygdens framtid i Bräcke     -115   115 7,29%
ÖVR Övriga anmälda partier     -5 -0,32 5 0,32%
  Giltiga röster 1334 100,00% -243   1577 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier            
BLANK Ogiltiga röster - blanka 23 1,69% +7 +0,69 16 1,00%
OG Ogiltiga röster - övriga 1 0,07% +1 +0,07    
VDT Valdeltagande 1358 67,80% -235 -9,98 1593 77,78%
  Antal röstberättigade 2003   -45   2048  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Gällö-Sundsjö-Pilgrimstad

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -5 -0,32 5 0,32%
  Totalt övriga partier     -5 -0,32 5 0,32%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Gällö-Sundsjö-Pilgrimstad

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se