2018-09-13 09:47:59

Val till riksdagen - Röster - kommun Värnamo

18,10%
12,59%
3,58%
11,55%
28,45%
3,75%
2,54%
18,40%
0,15%
0,89%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,70%
+0,89
2014: 86,80%

Röstfördelning - kommun Värnamo

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4030 18,10% -419 -2,29 4449 20,39%
C Centerpartiet 2804 12,59% +421 +1,67 2383 10,92%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 798 3,58% +154 +0,63 644 2,95%
KD Kristdemokraterna 2572 11,55% +438 +1,77 2134 9,78%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6335 28,45% -1038 -5,34 7373 33,78%
V Vänsterpartiet 834 3,75% +182 +0,76 652 2,99%
MP Miljöpartiet de gröna 566 2,54% -335 -1,59 901 4,13%
SD Sverigedemokraterna 4097 18,40% +1170 +4,99 2927 13,41%
FI Feministiskt initiativ 33 0,15% -190 -0,87 223 1,02%
ÖVR Övriga anmälda partier 199 0,89% +61 +0,26 138 0,63%
  Giltiga röster 22268 100,00% +444   21824 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 3 0,01% +3 +0,01    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 196 0,87% -8 -0,05 204 0,93%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,06% +7 +0,03 6 0,03%
VDT Valdeltagande 22480 87,70% +446 +0,89 22034 86,80%
  Antal röstberättigade 25634   +250   25384  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Värnamo

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
21,08% 13,33% 3,69% 12,48% 24,01% 2,74% 3,12% 18,15% 0,09% 1,32% 0,09% 0,93% 0,19% 87,36%
15,37% 13,70% 3,57% 9,88% 25,33% 3,82% 1,83% 25,50% 0,17% 0,83%   0,66% 0,16% 87,65%
14,93% 17,13% 2,78% 12,74% 16,54% 2,05% 1,61% 30,01% 0,29% 1,90%   0,29%   88,96%
17,69% 13,01% 3,67% 12,90% 26,70% 3,34% 2,78% 19,13%   0,78% 0,11% 1,64% 0,11% 84,66%
16,23% 15,73% 2,69% 7,82% 27,17% 3,70% 1,77% 22,88% 0,42% 1,60%   0,92%   87,59%
15,86% 15,73% 3,90% 12,74% 15,99% 3,90% 4,16% 27,05%   0,65%   1,16%   92,18%
25,13% 10,86% 4,85% 11,58% 28,64% 4,04% 2,42% 11,94%   0,54%   0,71%   89,47%
15,90% 14,85% 2,37% 17,35% 17,21% 4,07% 2,76% 24,05% 0,26% 1,18%   0,78%   88,88%
19,36% 9,40% 4,79% 8,18% 33,36% 4,04% 2,82% 17,20% 0,09% 0,75%   1,12%   87,91%
16,49% 22,06% 2,10% 14,18% 17,75% 3,05% 2,73% 21,01% 0,32% 0,32%   0,94%   93,39%
19,89% 15,87% 4,02% 11,09% 20,08% 3,63% 1,15% 23,33% 0,19% 0,76%   0,38%   90,83%
22,18% 11,49% 6,94% 11,38% 24,80% 2,96% 1,48% 18,09% 0,11% 0,57%   1,46%   85,20%
17,35% 11,26% 3,31% 8,48% 39,21% 7,28% 3,44% 8,87% 0,13% 0,66%   0,92%   76,35%
18,22% 9,76% 4,45% 10,09% 32,97% 4,77% 3,04% 15,73% 0,11% 0,87%   0,54%   85,20%
20,53% 13,13% 3,99% 13,13% 29,86% 1,56% 3,70% 13,91%   0,19%   0,58% 0,29% 94,27%
23,56% 15,71% 3,37% 13,60% 17,81% 2,66% 2,95% 18,51%   1,82%   0,42%   92,39%
16,08% 8,51% 3,12% 11,35% 35,10% 4,16% 3,03% 17,22%   1,42% 0,09% 0,47% 0,09% 80,18%
15,98% 7,30% 1,89% 18,47% 26,46% 3,44% 0,86% 24,57% 0,26% 0,77%   1,02%   83,46%
19,60% 12,53% 3,94% 10,91% 32,02% 3,54% 1,92% 15,05% 0,10% 0,40%   0,90% 0,10% 84,32%
12,64% 7,95% 1,85% 8,93% 51,31% 3,59% 2,94% 10,02% 0,11% 0,65%   0,43% 0,11% 78,62%
16,90% 11,21% 3,32% 10,73% 34,38% 5,41% 2,75% 14,25% 0,19% 0,85%   0,66%   80,06%
13,38% 8,24% 2,25% 7,39% 44,86% 5,14% 1,71% 16,27%   0,75%   1,48%   80,41%
21,39% 15,80% 5,19% 13,25% 23,14% 2,55% 2,31% 15,40%   0,96%   0,87%   90,16%
17,62% 10,62% 3,63% 6,22% 27,98% 6,48% 6,22% 18,13% 1,55% 1,55%   2,02% 0,51%  
Värnamo 18,10% 12,59% 3,58% 11,55% 28,45% 3,75% 2,54% 18,40% 0,15% 0,89% 0,01% 0,87% 0,06% 87,70%

Röstfördelning övriga partier - kommun Värnamo

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 70 0,31% +70 +0,31    
KrVP Kristna Värdepartiet 40 0,18% +14 +0,06 26 0,12%
MED Medborgerlig Samling 28 0,13% +28 +0,13    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 17 0,08% +10 +0,04 7 0,03%
DD Direktdemokraterna 15 0,07% +15 +0,07    
PP Piratpartiet 11 0,05% -52 -0,24 63 0,29%
ENH Enhet 10 0,04% +3 +0,01 7 0,03%
DjuP Djurens parti 2 0,01% -2 -0,01 4 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,01% +2 +0,01    
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,01% +2 +0,01    
  Basinkomstpartiet 1   +1      
  Initiativet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -31 -0,14 31 0,14%
  Totalt övriga partier 199 0,89% +61 +0,26 138 0,63%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Värnamo

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se