2018-09-13 16:37:57

Val till riksdagen - Röster - kommun Älmhult

18,66%
11,14%
3,38%
7,05%
29,56%
4,84%
2,98%
21,34%
0,20%
0,85%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 87,73%
+1,49
2014: 86,23%

Röstfördelning - kommun Älmhult

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1879 18,66% -372 -3,80 2251 22,47%
C Centerpartiet 1121 11,14% +121 +1,15 1000 9,98%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 340 3,38% +26 +0,24 314 3,13%
KD Kristdemokraterna 710 7,05% +197 +1,93 513 5,12%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2976 29,56% -384 -3,98 3360 33,54%
V Vänsterpartiet 487 4,84% +150 +1,47 337 3,36%
MP Miljöpartiet de gröna 300 2,98% -223 -2,24 523 5,22%
SD Sverigedemokraterna 2148 21,34% +650 +6,38 1498 14,95%
FI Feministiskt initiativ 20 0,20% -125 -1,25 145 1,45%
ÖVR Övriga anmälda partier 86 0,85% +9 +0,09 77 0,77%
  Giltiga röster 10067 100,00% +49   10018 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 5 0,05% +5 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 90 0,89% +20 +0,19 70 0,69%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,04%     4 0,04%
VDT Valdeltagande 10166 87,73% +74 +1,49 10092 86,23%
  Antal röstberättigade 11588   -115   11703  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Älmhult

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
18,86% 8,39% 4,33% 6,40% 31,14% 4,84% 3,55% 21,71% 0,17% 0,61%   1,11%   83,08%
15,32% 8,91% 3,09% 7,72% 32,19% 6,18% 2,38% 23,40% 0,12% 0,71%   1,64%   86,12%
21,19% 8,10% 4,13% 6,59% 33,81% 4,29% 2,06% 18,89% 0,40% 0,56% 0,31% 0,47% 0,16% 84,29%
16,10% 15,43% 1,63% 6,31% 21,74% 4,75% 1,48% 30,71% 0,22% 1,63%   1,03%   88,96%
10,95% 5,11% 2,07% 5,11% 44,28% 8,76% 3,89% 18,25% 0,12% 1,46%   0,72%   76,88%
21,59% 14,84% 2,44% 8,53% 17,17% 4,10% 2,88% 27,35% 0,11% 1,00%   0,88% 0,11% 88,37%
25,45% 9,17% 4,11% 8,93% 30,59% 3,08% 4,58% 13,04% 0,16% 0,87%   0,86%   89,54%
21,38% 11,43% 5,50% 7,85% 29,84% 3,66% 4,28% 15,45% 0,09% 0,52%   0,61% 0,09% 89,04%
11,76% 17,65% 1,72% 6,43% 29,95% 4,71% 1,63% 25,43% 0,27% 0,45% 0,09% 0,81%   84,66%
30,00% 9,55% 7,73% 4,55% 21,36% 8,64% 4,55% 12,73% 0,45% 0,45%   0,90%    
Älmhult 18,66% 11,14% 3,38% 7,05% 29,56% 4,84% 2,98% 21,34% 0,20% 0,85% 0,05% 0,89% 0,04% 87,73%

Röstfördelning övriga partier - kommun Älmhult

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 27 0,27% +9 +0,09 18 0,18%
AfS Alternativ för Sverige 17 0,17% +17 +0,17    
DD Direktdemokraterna 10 0,10% +10 +0,10    
MED Medborgerlig Samling 9 0,09% +9 +0,09    
PP Piratpartiet 9 0,09% -27 -0,27 36 0,36%
ENH Enhet 6 0,06% -3 -0,03 9 0,09%
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,04% -4 -0,04 8 0,08%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 2 0,02% +2 +0,02    
DjuP Djurens parti 1 0,01% -1 -0,01 2 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,01% -2 -0,02 3 0,03%
  Totalt övriga partier 86 0,85% +9 +0,09 77 0,77%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Älmhult

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se