Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Älmhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Älmhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1407 18,7% 25,2% 22,8% 33,3% 6,5% 48,7% 51,3%   4,2%
Diö-Stenbrohult 994 14,8% 31,2% 27,4% 26,7% 4,6% 51,0% 49,0%   1,8%
Gemön-Möckeln 1509 16,1% 28,9% 23,7% 31,3% 5,8% 49,4% 50,6%   4,6%
Göteryd 1531 11,8% 29,1% 27,2% 31,9% 4,4% 51,8% 48,2%   1,2%
Haganäs 1077 19,7% 26,7% 21,2% 32,4% 5,8% 47,7% 52,3%   3,2%
Häradsbäck-Bråthult 1032 15,5% 27,9% 29,5% 27,1% 5,5% 52,8% 47,2%   1,2%
Klöxhult 1425 15,2% 35,3% 25,3% 24,3% 5,8% 52,5% 47,5%   4,1%
Norregård 1296 12,8% 40,3% 23,5% 23,5% 4,4% 48,1% 51,9%   3,5%
Virestad-Eneryda 1317 14,4% 26,1% 25,4% 34,1% 3,9% 50,9% 49,1%   1,9%
Älmhult 11588 15,3% 30,1% 25,0% 29,5% 5,2% 50,3% 49,7% 2,9%

http://www.val.se