Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Gemön-Möckeln

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Gemön-Möckeln

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gemön-Möckeln 1509 16,1% 28,9% 23,7% 31,3% 5,8% 49,4% 50,6%   4,6%
Summa 1509 16,1% 28,9% 23,7% 31,3% 5,8% 49,4% 50,6% 4,6%

http://www.val.se