Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Klöxhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Klöxhult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klöxhult 1425 15,2% 35,3% 25,3% 24,3% 5,8% 52,5% 47,5%   4,1%
Summa 1425 15,2% 35,3% 25,3% 24,3% 5,8% 52,5% 47,5% 4,1%

http://www.val.se