Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Centrum

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1407 18,7% 25,2% 22,8% 33,3% 6,5% 48,7% 51,3%   4,2%
Summa 1407 18,7% 25,2% 22,8% 33,3% 6,5% 48,7% 51,3% 4,2%

http://www.val.se