Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Haganäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Haganäs

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Haganäs 1077 19,7% 26,7% 21,2% 32,4% 5,8% 47,7% 52,3%   3,2%
Summa 1077 19,7% 26,7% 21,2% 32,4% 5,8% 47,7% 52,3% 3,2%

http://www.val.se