Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Häradsbäck-Bråthult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Häradsbäck-Bråthult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Häradsbäck-Bråthult 1032 15,5% 27,9% 29,5% 27,1% 5,5% 52,8% 47,2%   1,2%
Summa 1032 15,5% 27,9% 29,5% 27,1% 5,5% 52,8% 47,2% 1,2%

http://www.val.se