Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Virestad-Eneryda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Virestad-Eneryda

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Virestad-Eneryda 1317 14,4% 26,1% 25,4% 34,1% 3,9% 50,9% 49,1%   1,9%
Summa 1317 14,4% 26,1% 25,4% 34,1% 3,9% 50,9% 49,1% 1,9%

http://www.val.se