Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Göteryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Göteryd

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Göteryd 1531 11,8% 29,1% 27,2% 31,9% 4,4% 51,8% 48,2%   1,2%
Summa 1531 11,8% 29,1% 27,2% 31,9% 4,4% 51,8% 48,2% 1,2%

http://www.val.se