Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Diö-Stenbrohult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Diö-Stenbrohult

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Diö-Stenbrohult 994 14,8% 31,2% 27,4% 26,7% 4,6% 51,0% 49,0%   1,8%
Summa 994 14,8% 31,2% 27,4% 26,7% 4,6% 51,0% 49,0% 1,8%

http://www.val.se