Val till riksdagen - Ålder och kön - valdistrikt Norregård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - valdistrikt Norregård

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norregård 1296 12,8% 40,3% 23,5% 23,5% 4,4% 48,1% 51,9%   3,5%
Summa 1296 12,8% 40,3% 23,5% 23,5% 4,4% 48,1% 51,9% 3,5%

http://www.val.se