2018-09-13 13:25:29

Val till riksdagen - Röster - kommun Tomelilla

17,72%
9,46%
2,95%
4,67%
23,16%
4,27%
2,94%
33,19%
0,52%
1,13%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 86,24%
+1,87
2014: 84,37%

Röstfördelning - kommun Tomelilla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 1527 17,72% -175 -2,72 1702 20,44%
C Centerpartiet 815 9,46% +15 -0,15 800 9,61%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 254 2,95% +3 -0,07 251 3,01%
KD Kristdemokraterna 402 4,67% +209 +2,35 193 2,32%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1996 23,16% -388 -5,47 2384 28,63%
V Vänsterpartiet 368 4,27% +150 +1,65 218 2,62%
MP Miljöpartiet de gröna 253 2,94% -97 -1,27 350 4,20%
SD Sverigedemokraterna 2860 33,19% +733 +7,64 2127 25,55%
FI Feministiskt initiativ 45 0,52% -157 -1,90 202 2,43%
ÖVR Övriga anmälda partier 97 1,13% -2 -0,06 99 1,19%
  Giltiga röster 8617 100,00% +291   8326 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 4 0,05% +4 +0,05    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 132 1,51% +15 +0,12 117 1,39%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 0,06% +3 +0,03 2 0,02%
VDT Valdeltagande 8758 86,24% +313 +1,87 8445 84,37%
  Antal röstberättigade 10155   +146   10009  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Tomelilla

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
17,67% 15,04% 3,98% 5,86% 19,77% 5,56% 5,19% 24,44% 0,60% 1,88%   1,04% 0,07% 85,34%
16,60% 11,28% 2,41% 5,46% 17,02% 4,33% 2,48% 38,87% 0,78% 0,78%   1,26% 0,07% 83,91%
19,20% 9,70% 3,14% 3,90% 19,77% 6,27% 3,52% 32,41% 0,67% 1,43%   1,22% 0,09% 85,69%
15,05% 6,43% 2,97% 3,25% 28,62% 4,45% 2,26% 35,27% 0,49% 1,20% 0,14% 2,07% 0,14% 78,62%
19,42% 7,16% 2,82% 5,37% 30,30% 2,20% 1,03% 30,72% 0,14% 0,83%   1,29%   81,05%
19,36% 8,03% 2,21% 4,41% 23,04% 2,76% 2,57% 36,52% 0,25% 0,86% 0,12% 2,04%   84,50%
13,80% 8,59% 4,60% 3,07% 19,63% 8,28% 7,06% 32,21% 1,84% 0,92%   1,21%    
Tomelilla 17,72% 9,46% 2,95% 4,67% 23,16% 4,27% 2,94% 33,19% 0,52% 1,13% 0,05% 1,51% 0,06% 86,24%

Röstfördelning övriga partier - kommun Tomelilla

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 36 0,42% +36 +0,42    
MED Medborgerlig Samling 11 0,13% +11 +0,13    
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 10 0,12% +4 +0,04 6 0,07%
ENH Enhet 7 0,08%     7 0,08%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 7 0,08% +7 +0,08    
DD Direktdemokraterna 6 0,07% +6 +0,07    
PP Piratpartiet 6 0,07% -23 -0,28 29 0,35%
DjuP Djurens parti 5 0,06% +4 +0,05 1 0,01%
KrVP Kristna Värdepartiet 3 0,03% +3 +0,03    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 1 0,01% +1 +0,01    
  Initiativet 1 0,01% +1 +0,01    
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) 1 0,01% +1 +0,01    
TRP TRYGGHETSPARTIET 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018 1 0,01% -55 -0,66 56 0,67%
  Totalt övriga partier 97 1,13% -2 -0,06 99 1,19%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Tomelilla

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018
Folkhemmet Sverige 1

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se