2018-09-15 23:15:37

Val till riksdagen - Röster - kommun Stenungsund

23,84%
7,30%
6,24%
6,83%
25,95%
5,39%
4,06%
19,28%
0,30%
0,82%
M C L KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2018: 89,90%
+1,85
2014: 88,05%

Röstfördelning - kommun Stenungsund

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
M Moderaterna 4175 23,84% -537 -4,62 4712 28,46%
C Centerpartiet 1279 7,30% +304 +1,42 975 5,89%
L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 1092 6,24% +10 -0,30 1082 6,54%
KD Kristdemokraterna 1195 6,83% +469 +2,44 726 4,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 4543 25,95% -19 -1,61 4562 27,56%
V Vänsterpartiet 943 5,39% +241 +1,15 702 4,24%
MP Miljöpartiet de gröna 711 4,06% -342 -2,30 1053 6,36%
SD Sverigedemokraterna 3375 19,28% +1099 +5,53 2276 13,75%
FI Feministiskt initiativ 52 0,30% -283 -1,73 335 2,02%
ÖVR Övriga anmälda partier 144 0,82% +12 +0,03 132 0,80%
  Giltiga röster 17509 100,00% +954   16555 100,00%
OGEJ Ogiltiga röster - inte anmälda partier 6 0,03% +6 +0,03    
BLANK Ogiltiga röster - blanka 161 0,91%   -0,05 161 0,96%
OG Ogiltiga röster - övriga 10 0,06% +7 +0,04 3 0,02%
VDT Valdeltagande 17686 89,90% +967 +1,85 16719 88,05%
  Antal röstberättigade 19673   +684   18989  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Stenungsund

Område M C L KD S V MP SD FI ÖVR OGEJ BLANK OG VDT
29,29% 9,29% 7,87% 5,68% 20,33% 4,81% 6,12% 15,85%   0,77%   1,08%   91,40%
19,61% 9,35% 2,64% 8,54% 22,46% 5,79% 3,35% 26,83% 0,20% 1,22% 0,10% 0,60% 0,30% 88,83%
22,88% 6,16% 6,00% 5,36% 30,88% 5,28% 4,40% 17,84% 0,40% 0,80%   0,87% 0,08% 84,98%
23,82% 5,78% 6,48% 6,84% 31,29% 5,29% 3,45% 15,57% 0,70% 0,78% 0,07% 1,04% 0,07% 84,67%
23,84% 4,38% 7,08% 7,17% 33,43% 4,93% 3,35% 15,36% 0,19% 0,28%   0,83%   89,21%
27,72% 8,20% 10,19% 7,25% 23,40% 3,45% 5,18% 13,64% 0,09% 0,86%   0,52%   92,45%
16,97% 9,14% 3,75% 6,85% 22,51% 5,38% 4,24% 30,02% 0,16% 0,98%   1,13%   89,99%
31,98% 7,46% 6,36% 7,63% 22,99% 3,65% 2,29% 16,54% 0,34% 0,76%   0,67%   87,67%
13,23% 3,11% 2,33% 4,38% 41,73% 7,39% 2,92% 24,03% 0,39% 0,49% 0,10% 1,90% 0,29% 74,08%
26,27% 6,91% 7,59% 8,27% 28,43% 4,30% 3,06% 14,61%   0,57%   0,23%   91,14%
22,06% 7,93% 5,64% 9,93% 24,45% 6,21% 5,73% 17,10% 0,48% 0,48%   1,13%   91,53%
26,05% 8,93% 7,25% 5,57% 23,53% 5,78% 5,15% 16,91% 0,42% 0,42%   0,52%   91,58%
17,58% 11,76% 4,48% 7,15% 18,91% 6,79% 3,39% 28,36% 0,12% 1,45% 0,12% 1,67%   88,14%
25,14% 6,21% 7,49% 6,21% 26,48% 4,94% 2,82% 19,77% 0,28% 0,64% 0,07% 0,21%   85,39%
34,78% 7,51% 8,14% 8,03% 19,77% 2,43% 4,02% 14,69% 0,21% 0,42%   0,53%   88,96%
18,75% 7,37% 4,39% 5,80% 20,76% 7,51% 4,69% 28,20% 0,52% 2,01% 0,07% 1,39% 0,07% 87,11%
21,64% 8,61% 7,77% 5,46% 23,11% 10,08% 7,14% 15,13%   1,05%   1,85% 0,21%  
Stenungsund 23,84% 7,30% 6,24% 6,83% 25,95% 5,39% 4,06% 19,28% 0,30% 0,82% 0,03% 0,91% 0,06% 89,90%

Röstfördelning övriga partier - kommun Stenungsund

Förk. Parti Antal
2018
Andel
2018
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2014
Andel
2014
AfS Alternativ för Sverige 42 0,24% +42 +0,24    
MED Medborgerlig Samling 39 0,22% +39 +0,22    
ENH Enhet 22 0,13% +1   21 0,13%
LPo Landsbygdspartiet Oberoende 10 0,06% +5 +0,03 5 0,03%
NMR Nordiska motståndsrörelsen 8 0,05% +8 +0,05    
PP Piratpartiet 6 0,03% -58 -0,35 64 0,39%
DD Direktdemokraterna 5 0,03% +5 +0,03    
KLP Klassiskt liberala partiet 4 0,02%     4 0,02%
KrVP Kristna Värdepartiet 4 0,02% +2 +0,01 2 0,01%
DjuP Djurens parti 3 0,02% -1 -0,01 4 0,02%
  Basinkomstpartiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2018     -32 -0,19 32 0,19%
  Totalt övriga partier 144 0,82% +12 +0,03 132 0,80%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Stenungsund

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2018

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se