Val till riksdagen - Ålder och kön - kommun Stenungsund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade - kommun Stenungsund

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2018-09-14

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anrås-VästraTorp-Saxeröd 1012 18,5% 41,4% 24,5% 15,6% 8,5% 50,4% 49,6%   0,8%
Berg-Käderöd-Hällesdalen 1119 14,8% 32,3% 27,4% 25,5% 4,6% 53,0% 47,0%   1,3%
Brudhammar-Kopper-Kristinedal 1485 21,1% 30,8% 22,4% 25,7% 6,4% 47,7% 52,3%   1,7%
Doterödsväg-ParkersGård-Nytorpshöjd 1696 15,2% 22,9% 26,1% 35,7% 4,4% 45,5% 54,5%   1,8%
Ekbacken-Hällebäck-Högenorum 1214 14,4% 29,8% 28,7% 27,0% 6,9% 49,3% 50,7%   1,1%
Getskär-Valeberget 1259 13,9% 40,2% 26,7% 19,2% 6,0% 51,0% 49,0%   1,2%
Gilltorp-Rämma-Högen 689 17,4% 30,3% 29,9% 22,4% 5,8% 53,0% 47,0%   1,5%
Hallerna-Strandkärr 1354 18,2% 44,0% 21,5% 16,3% 5,1% 48,4% 51,6%   1,8%
Hasselbacken-Uppegårdsvägen 1420 28,0% 29,9% 19,0% 23,2% 4,0% 48,2% 51,8%   2,3%
Kyrkenorum 971 13,4% 34,3% 24,3% 28,0% 6,3% 50,8% 49,2%   2,8%
Källsby-Sävelycke-Timmervik 1157 13,9% 37,1% 24,1% 24,9% 5,4% 48,5% 51,5%   1,5%
Näs-Apleröd-Stripplekärr 1045 15,3% 34,5% 26,0% 24,1% 6,8% 51,3% 48,7%   2,7%
Smundstorp-Groland-Åketorp 953 16,4% 35,2% 28,2% 20,3% 5,0% 52,8% 47,2%   1,4%
Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön 1663 13,5% 17,0% 21,8% 47,7% 2,9% 46,8% 53,2%   2,7%
Strandnorum-Kåkenäs 1069 18,5% 33,6% 24,5% 23,4% 5,0% 50,0% 50,0%   2,9%
Svenshögen-Ucklum 1567 16,5% 33,7% 25,7% 24,1% 6,1% 51,3% 48,7%   1,1%
Stenungsund 19673 16,9% 32,3% 24,7% 26,1% 5,5% 49,5% 50,5% 1,8%

http://www.val.se